Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 31,185
Hôm qua 11,916
Tuần này 31,185
Tháng này 351,329
Tổng số 99,142,650
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \

Kỹ thuật mua bảo hiểm

Kỹ thuật mua bảo hiểm đối với người xuất khẩu

 

Người xuất khẩu chỉ mua bảo hiểm trong trường hợp bán theo điều kiện cơ sở giao hàng CIF, CIP và điều kiện của nhóm D.

Trình tự mua bảo hiểm cho hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển đối với người xuất khẩu:

 

-         Nghiên cứu kỹ hợp đồng ngoại thương và nội dung của L/C (nếu thanh toán bằng L/C) để nắm vững: loại tàu cần thuê, điều kiện (A, B, C) và giá trị bảo hiểm cần mua, nơi khiếu nại đòi bồi thường.

-         Thuê tàu thích hợp, thực hiện giao hàng để lấy Vận đơn (B/L).

-         Ðến công ty bảo hiểm lập Giấy yêu cầu bảo hiểm cho hàng hoá chuyên chở (theo mẫu) và thực hiện bổ sung (nếu cần).

-         Nộp phí bảo hiểm.

-         Gửi cho người bán các chứng từ bảo hiểm (khi bán theo điều kiện CIF hoặc CIP).

 

Kỹ thuật mua bảo hiểm đối với người nhập khẩu

 

Người nhập khẩu chỉ mua bảo hiểm trong trường hợp nhập khẩu theo điều kiện cơ sở giao hàng nhóm E, F và nhóm C (trừ CIF và CIP).

Trình tự mua bảo hiểm cho hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển đối với người nhập khẩu:

 

-         Nghiên cứu điều kiện bảo hiểm cần mua (A, B, C): lựa chọn điều kiện bảo hiểm tuỳ thuộc vào tính chất hàng hoá, tuyến đường vận chuyển, thời tiết khí hậu trong thời gian vận chuyển hàng hoá, loại tàu dự kiến cần thuê...

-         Lập Giấy yêu cầu bảo hiểm cho hàng hoá chuyên chở (theo mẫu) và ký Hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản.

* Lưu ý:

Khi lập Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hoá, do nhiều thông tin người mua chưa nắm bắt được như: tên và quốc tịch, đặc điểm con tàu chuyên chở (nếu người bán thuê phương tiện vận tải), số lượng và giá trị hàng thực giao, ETA, ETD... cho nên để kịp thời ký hợp đồng bảo hiểm, người mua cần:

 

-         Ðề nghị người bán gửi gấp các thông tin trước khi tàu rời cảng bốc hàng: thông tin về thuê tàu, về kết quả giao hàng... để ký hợp đồng bảo hiểm.

-         Thoả thuận với công ty bảo hiểm để ký thêm hình thức đơn bảo hiểm Thông báo bổ sung sau (to be Advised Policy). Giấy này có giá trị như một đơn bảo hiểm kèm với đơn bảo hiểm ban đầu. Chúng là cơ sở để khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại khi có rủi ro.

-         Thanh toán phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm và nhận đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.


Banner-bottom