Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 31,963
Hôm qua 11,916
Tuần này 31,963
Tháng này 352,107
Tổng số 99,143,428
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \

Thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

 

Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu

Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng được bảo hiểm rời kho hoặc nơi chứa hàng tại địa điểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển và tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường.

 

Trách nhiệm bảo hiểm kết thúc

Trách nhiệm bảo hiểm kết thúc tại một trong số các thời điểm sau đây, tùy theo trường hợp nào xảy đến trước:

 

-         Khi giao hàng vào kho hay nơi chứa hàng cuối cùng của người nhận hàng (hoặc của một người khác) tại nơi nhận có tên trong Hợp đồng bảo hiểm (HÐBH)

-         Khi giao hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới nơi nhận ghi trong HÐBH mà người được bảo hiềm chọn dùng làm:

 

§         Nơi chia hay phân phối hàng, hoặc

§         Nơi chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường

 

-         Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng ghi trên đơn bảo hiểm.

 

Trong quá trình vận chuyển, nếu xảy ra chậm trễ mà người được bảo hiểm không thể khống chế được hoặc trường hợp tàu đi chệch hướng, dỡ hàng bắt buộc, chuyển tải ngoại lệ hoặc thay đổi hành trình, người bảo hiểm vẫn chịu trách nhiệm với điều kiện người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho họ biết và trả thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu. Trái lại, người được bảo hiểm sẽ mất quyền đòi bồi thường.


Banner-bottom