Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 30,882
Hôm qua 11,916
Tuần này 30,882
Tháng này 351,026
Tổng số 99,142,347
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \

 

Phương thức gửi hàng lẻ

 

Quy trình

 

-         Người gom hàng đóng nhiều lô hàng lẻ của các chủ hàng khác nhau vào cùng một container bằng chi phí của mình.

-         Người vận chuyển xếp container lên tàu.

-         Tại cảng đến, đại lý giao nhận nhận container được dỡ từ tàu xuống, vận chuyển về trạm làm hàng lẻ để rút hàng.

-         Các lô hàng được tách ra riêng biệt và giao cho người nhận (người NK)

 

Trách nhiệm của các bên:

 

* Người gửi hàng:

 

-         Vận chuyển hàng từ kho hay nơi chứa hàng của mình đến trạm làm hàng lẻ của cảng gửi giao cho người gom hàng và phải chịu chi phí vận chuyển này.

-         Chuyển các chứng từ cần thiết liên quan đến thương mại, vận tải, thủ tục xuất khẩu cho người gom hàng.

-         Nhận vận đơn và trả cước hàng lẻ.

 

* Người nhận hàng:

 

-         Xin giấy phép nhập khẩu và làm thủ tục hải quan cho lô hàng.

-         Xuất trình vận đơn hợp lệ cho người nhận hàng.

-         Nhanh chóng nhận hàng tại trạm CFS.

 

* Người vận chuyển hàng lẻ:

 

Có thể là người vận chuyển thực sự (effective carrier) tức hãng tàu hoặc có thể là người thầu vận chuyển hàng lẻ nhưng lại không có tàu (NVOCC: Non Vessel Operating Common Carrier).

 

-         Người vận chuyển thực sự (hãng tàu) vận chuyển hàng lẻ với tư cách người gom hàng, ký phát vận đơn thực (Master B/L) cho người gửi hàng, xếp hàng lên tàu, chuyên chở đến cảng đích và dỡ hàng xuống cảng, giao hàng cho người nhận tại trạm CFS cảng đến.

-         Người thầu vận chuyển hàng lẻ (NVOCC) thường do công ty giao nhận đảm trách với tư cách người gom hàng, là người chuyên chở theo hợp đồng vận chuyển (Contracting Carrier) chứ không phải là đại lý (agent).

 

Người thầu vận chuyển hàng lẻ chịu trách nhiệm suốt quá trình vận chuyển hàng từ khi nhận hàng tại cảng gửi đến khi giao trả hàng xong tại cảng đích. Vận đơn họ ký phát cho người gửi hàng có thể là vận đơn tập thể (House Bill of Lading) hoặc vận đơn do Hiệp hội những người giao nhận quốc tế soạn thảo (FIATA Bill of Lading) nếu họ là thành viên của hội này.

 

Thể thức lập vận đơn

 

-         Lập một tờ khai vận chuyển ghi rõ: tên tàu, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, nơi đến, số, ký mã hiệu, kiện hàng, tính chất hàng, trọng lượng hay khối lượng, trị giá hàng nếu cần. Sau đó người gửi hàng ký tên vào tờ khai đó.

-         Giao tờ khai cho nhân viên tàu tính tiền cước và chi phí phụ

-         Nhận lại một phiếu xếp hàng để xếp hàng xuống tàu đã chỉ định.

-         Nhân viên nhận hàng của tàu ký xác nhận vào phiếu xếp hàng sau đó chuyển cho bộ phận chuyên trách

-         Bộ phận chuyên trách cấp chính thức một vận đơn hợp lệ cho người gửi hàng, có chữ ký của thuyền trưởng hay đại lý.


Banner-bottom