Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 31,693
Hôm qua 11,916
Tuần này 31,693
Tháng này 351,837
Tổng số 99,143,158
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \

 

Trách nhiệm của đường sắt

 

Các đường sắt tham gia chuyên chở hàng hoá theo vận đơn của SMGS phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng chuyên chở trên toàn bộ quãng đường đi đến khi giao hàng ở ga đến. Trong trường hợp hàng hoá được vận chuyển tiếp đến các nước không tham gia SMGS, thì đường sắt chịu trách nhiệm đến khi làm xong thủ tục chuyên chở theo vận đơn của Công ước khác hay nước khác.

 

Phạm vi trách nhiệm của đường sắt

 

-         Ðường sắt phải chịu trách nhiệm về hư hỏng, mất mát một phần hay toàn bộ của hàng hoá, về việc chuyên chở hàng quá kỳ hạn và việc làm mất các chứng từ gửi kèm vận đơn. Tuy nhiên, khoản bồi thường của đường sắt không vượt quá giá trị của hàng hoá khi mất toàn bộ.

 

-         Về mặt thời hạn, đường sắt phải chịu trách nhiệm về hàng hoá kể từ khi đường sắt nhận hàng để chở cho đến khi giao xong hàng cho người nhận.


Ðường sắt được miễn trách nhiệm về mất mát, hư hỏng của hàng hoá hoặc chậm giao hàng trong các trường hợp sau :

 

-         Những tình huống mà đường sắt không thể ngăn ngừa trước, không khắc phục được;

 

-         Do tính chất tự nhiên, đặc biệt của hàng hoá

 

-         Do lỗi của chủ hàng;

 

-         Do việc sử dụng toa xe không mui để chuyên chở hàng hoá mà quy định trong nước hiện hành không cho phép như vậy;

 

-         Do người áp tải của chủ hàng gây ra hoặc không thực hiện hướng dẫn quy định cho áp tải;

 

-         Do bao bì không đầy đủ

 

-         Kê khai tên hàng hoá hoặc chuyên chở những vật phẩm không được phép chuyên chở

 

-         Hao hụt, hao mòn tự nhiên;

 

-         Chủ hàng xếp vào xe hoặc container không thích hợp cho việc chuyên chở mặt hàng đó

 

-         Thiếu hụt trọng lượng, số lượng mà xi, chì vẫn nguyên vẹn...


Banner-bottom