Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 8,759
Hôm qua 12,086
Tuần này 20,845
Tháng này 64,741
Tổng số 101,391,280
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Nghiên cứu của Kurt Lewin về phong cách lãnh đạo

Kurt Lewin cùng các cộng sự của ông tại trường đại học bagn Iowa đã tiến hành thực nghiệm so sánh ba loại phong cách lãnh đạo Độc đoán , dân chủ, tự do. Đặc điểm của các loại phong cách này như sau:

Phong cách độc đoán: Người lãnh đạo nắm bắt tất cả các mối quan hệ và thông tin tập trung quyền lực trong tay.Cấp dưới chỉ được cấp trên cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.Các quyết định,mệnh lệnh được đề ra trên cơ sở kiến thức ,kinh nghiệm của người lãnh đạo,không quan tâm dến ý kiến của người dưới quyền.

Các chỉ thị mệnh lệnh được đề ra rất nghiêm ngặt và buộc người dưới quyền phải chấp hành chúng một cách tập trung một cách tập trung và chính xác.Người lãnh đạo kiểm tra một cách nghiêm ngặt hành vi của người dưới quyền.Theo quan của dòng thông tin thì phong cách độc đoán có chiều của dòng thông tin là từ trên xuống.

Ưu điểm của phong cách độc đoán là nó cho phép giải quyết một cách nhanh chóng các nhiệm vụ .Song ,do người lãnh đạo không quan tâm đến ý kiến của người dưới quyền và ra quyết định trên cơ sở những thông tin sẵn có nên phong cách độc đoán có nhược điểm là không tận dụng được sáng tạo,kinh nghiệm của người dưới quyền.

Phong cách dân chủ: Ngừơi lãnh đạo thu hút đông đảo người lao động tham gia vào việc thảo luận, xây dựng và chọn lựa các phương án quyết định cũng như giải quyết những nhiệm vụ của đơn vị. Bản thân người lãnh đạo chỉ tập trung giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, những vấn đề còn lại giao cho cấp dưới. Công việc được phân công, giải quyết và đánh giá trên cơ sở có sự tham gia của tập thể.

Theo quan niệm của dòng thông tin phong cách này được thực hiện thông qua dòng thông tin hai chiều: Từ trên xuống dưới và ngược lại. Ưu điểm của phong cách dân chủ là nó cho phép khai thác những sáng kiến, kinh nghiệm của những người dưới quyền, của tập thể. Từ đó nó tạo ra một sự thoả mãn lớn cho người dưới quyền vì tạo ra được cảm giác về được chấp nhận và được tham gia. người lao động cảm thấy thoả mãn vì họ được thực hiện những công việc do chính họ đề ra, thậm chí được tham gia đánh giá kết quả công việc. Nhược điểm của phong cách dân chủ là quá trình tốn kém thời gian. Trong rất nhiều trường hợp,việc bàn bạc kéo dài mà không đi tới được quyết định trong khi thời gian giải quyết nhiệm vụ không cho phép kéo dài.

                                                                                                    (T.T Sưu tầm)


Banner-bottom