Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 7,078
Hôm qua 15,838
Tuần này 63,578
Tháng này 107,474
Tổng số 101,434,040
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Vai trò của những người lãnh đạo
 
Vào cuối những năm 1960, Henry Mintzberg đã tiến hành nghiên cứu cẩn thận họat động của các nhà quản trị cấp cao. Đến thời điểm này, nhận thức thông thường trong lý luận và thực tiễn quản trị xem các nhà quản trị là những người suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, xử lý thông tin một cách cẩn thận, có hệ thống trước khi ra quyết định. Những điều ông phát hiện ra đã thách thức các nhận thức thông thường này.

Mintzberg phát hiện ra rằng các nhà quản trị thực hiện rất nhiều những họat động mà các họat động này là khác nhau, không theo một hình mẫu có sẵn và có thời gian thực hiện ngắn. không có đủ thời gian để suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, công việc của người lãnh đạo luôn bị ngắt vụn ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mintzberg (1973) kết luận là các nhà quản trị thực hiện mười vai trò khác nhau. Mười vai trò này có thể nhóm lại thành ba nhóm: (1) Các vai trò tương tác (đại diện, lãnh đạo, liên lạc); (2) Các vai trò thông tin( giám sát, phổ biến, và phát ngôn); (3) Các vai trò quyết định( khởi xướng giải quyết xung đột, phân bổ nguồn lực và thương thuyết).

                                                                               (T.T Sưu tầm)            

Banner-bottom