Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 9,035
Hôm qua 15,838
Tuần này 65,535
Tháng này 109,431
Tổng số 101,435,997
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Phần lớn sự hoạch định là phi chính thức và mang tính thích ứng

Trong các sách báo về quản trị, họach định luôn được xem như là một quá trình chính thức của các mục tiêu, chiến lược chhính sách, ngân sách từ cấp trên xuống cấp duới trong hệ thống thứ bậc của tổ chức, càng xuống thấp thì kế họach cànng chi tiết càng và cụ thể.
 
Các nghiên cứu mô tả chỉ ra rằng các quyết định luôn được đề ra một cách phi chính thức và ngầm hiểu ( không rõ ràng). Những người lãnh đạo luôn luôn phát triển các kế hoạch và mục tiêu có liên quan tới nghĩa vụ của họ. những kế họach và mục tiêu ngắn hạn luôn cụ thể và chi tiết, nhưng những kế hoạch và mục tiêu dài hạn thường không rõ ràng, mơ hồ và sự liên hệ lỏng lẽo. Những người lãnh đạo mới luôn bắt đầu quá trình phát triển kế hoạch của họ ngay lập tức, song quá trình này là dường như khó khăn và không đầy đủ.
 
Cùng với thời gian, khi người lãnh đạo thu thập thêm các thông tin về tổ chức và các phân hệ của nó thì các kế hoạch được làm tinh tế hơn và được mở rộng hơn. Việc thực hiện kế hoạch luôn là quá trình liên tục và từng bước. Hàng ngày, người lãnh đạo luôn sử dụng nhiều kỹ năng gây ảnh hưởng khác nhau trong tương tác qua lại với những nngưoời khác để tạo ra sự ủng hộ, giúp đỡ để thực hiện kế hoạch. Chính kế hoạch giúp cho người lãnh đạo xác định đúng và khai thác một cách có hiệu quả các quan hệ cá nhân và các tổ chức có liên quan.
 
Phần lớn các quyết định chiến lược quan trọng được đề ra bên ngòai quá trình hoạch định chính thức, và quyết định đề ra năng động và cảm tính. Để phản ứng với nhữung sự kiện không lường trước được, những người lãnh đạo phát triển các kế hoạch mang tính dự kiến và mở ra nhiều chọn lựa cho đến khi người lãnh đạo hiểu rõ hơn về các đặc tính của môi trường và hành động hợp lý có thê. Các kế hoạch, chiến lược đựơc hòan thiện dần dần thể hiện nhu cầu phát triển các liên minh cho việc hỗ trợ và phát triển chúng cũng như để tránh rủi ro có thể mắc phải. Thay vì các chiến lược được đề ra theo quá trình " trên -xuống ”, các mục tiêu và chiến lược rộng lớn của công ty thường là kết quả của quá trình chính trị “ dưới- lên” theo đó lợi ích và các mục tiêu của các nhân vật đầy quyền lực và các phân hệ của tổ chức được giải quyết và hội nhập.
                                                                                           (T.T Sưu tầm)

Banner-bottom