Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 8,971
Hôm qua 12,086
Tuần này 21,057
Tháng này 64,953
Tổng số 101,391,492
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Quá trình quyết định là lộn xộn và mang tính chính trị

Nhiều tài liệu về quản trị mô tả các quyết định như là những sự kiện rời rạc ( mỗi lần giải quyết một vấn đề) và được đề ra một cách hợp lý. Những nghiên cứu xung quanh vấn đề này chỉ ra rằng các quyết định quan trọng hếm khi được ra vào một thời điểm mà thường là kết quả rất nhiều hành động được thực hiện mà không có liên quan tới những vấn đề chiến lược rộng lớn.

Quá trình quyết định là phức tạp, và lộn xộn và mang tính xúc cảm hơn là hợp lý. Thay vì phân tích một cách kỹ lưỡng những kết cục có thể trong quan hệ với mục tiêu đã định, thông tin luôn bị bóp méo, lấp liếm để phục vụ cho định kiến về cách giải quyết tốt nhất hay vì những lợi ích cá nhân của một chọn lựa cụ thể. Việc đột ngột phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng, lo lắng băn khoăn về việc lựa chọn các giải pháp không hấp dẫn có thể dẫn tới việc từ chối, khước từ những bằng chứng tiên cực, trì hõan việc ra quyết định, băn khoăn trứớc các chọn lựa và phản ứng một cách hỏang sợ bởi người lãnh đạo.
 
Quá trình ra quyết định luôn mang tính chính trị, những quyết định quan trọng luôn đòi hỏi sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của những người khác nhau trong và ngòai tổ chức. Mặc dù những người ra quyết định có thể đồng ý với nhau về các mục tiêu song họ thường không nhất trí với nhau về nguyên nhân của vấn đề và các giải pháp. Sự không nhất trí này là do sự khác biệt nhau về các giả định, kiến thức, kinh nghiệm và nhận thức của những người ra quyết định. Điều này thường dẫn tới việc ra quyết định bị kéo dài hằng tháng, thậm chí hàng năm. Đối với những quyết định quan trọng bao gồm sự thay đổi to lớn về chiến lược vá các chính sách thì sự thành công của nó phụ thuộc rất lớn vào những kỹ năng ảnh hưởng, sự kiên trì của người lãnh đạo và phụ thuộc lớn vào những tương quan quyền lực của những liên minh trong tổ chức trong việc ra quyết định.
 
Tất nhiên không phải tất cả các quyết định đều là quan trọng và đều là quá trình chính trị tốn kém thời gian. Thông thường, có thể chia các quyết định của người lãnh đạo làm hai lọai: quan trọng nhưng không khẩn cấp và kkhẩn cấp nhưng không quan trọng. Trong hoạt động thường ngày, những người lãnh đạo thường ra các quyết định không quan trọng như giải quyết các vấn đề vận hành, xác định các mục tiêu ngắn hạn, giao nhiệm vụ cho người dưới quyền, xây dựng ngân sách, lên lịch họat động…

Những quyết định này bao gồm sự việc giải quyết những vấn đề trước mắt, ít rủi ro và tương đối rõ ràng. Các gỉai pháp cho quyết định là sẵn có và số lượng ngưuời có liên quan là ít nên chúng nhường như ít gây ra mâu thuẫn giữa các bộ phận và cá nhân trong tổ chức. Mặt khác, người lãnh đạo cũng phải ra các quyết định giải quyết nhữung vấn đề quan trọng, phức tạp mà các giải pháp là không có sẵn.

Những quyết định này bị chi phối, ảnh hưởng bởi rất nhiều các bộ phận và cá nhân có những lợi ích và quan điểm khác nhau. Vì vậy chúng luôn đòi hỏi một sự phân tích, tính tóan, cân nhắc kỹ lưỡng cũng như phải tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhiều người vì thế dẫn tới việc kéo dài qúa trình và quyết định.
 
Mặc dù tầm quan trọng của các quyến định là khác nhau song việc giải quyến đúng đắn,chính xác, có hệ thống và tích cực tất cả các vấn đề luôn dẫn tới sự thành công của tổ chức. Quyếtđịnh thành công đòi hỏi những kĩ năng kĩ thuật phù hợp của người lãnh đạo, năng lực xác định sự cân đối hợp lí giữa độ dài về thời gian, sự phân tích kĩ lưỡng, tốc độ của các hành động. Những sự phân tích vội vã có thể dẫn tới quyết định tồi, song nếu quá cẩn thận trong việc thu thập thêm thông tin thì cơ hội cho việc giải quyết vấn đề sẽ đóng lại.

                                                                                   (T.T Sưu tầm)


Banner-bottom