Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 8,452
Hôm qua 15,838
Tuần này 64,952
Tháng này 108,848
Tổng số 101,435,414
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Tương tác đối mặt và giao tiếp thông qua lời nói

Người lãnh đạo có năm cách chủ yếu để đạt tới thông tin cần thiết: những thông điệp viết; những thông điệp qua điện thọai; những cuộc họp định kỳ; những cuộc họp đột xuất; cuộc thăm quan, khảo sát. Những người lãnh đạo luôn thích sử dụng giao tiếp thông qua lời nói để đạt tới những thông tin điện thọai hay cuộc họp.


 Các nghiên cứu chỉ ra rằng những nhà lãnh đạo cấp trung và cấp thấp sử dụng từ 27% đến 82% thời gian của họ trong giao tiếp thông qua lời nói, những người lãnh đạo cấp cao sử dụng từ 65% đến 75% thời gian của họ trong giao tiếp thông qua lời nói. Và phần lớn các giao tiếp này là thông qua tương tác mặt đối trong các cuộc họp hoặc gặp gỡ, bạn sẽ không ngạc nhiên khi nhiều người nói rằng” nghề lãnh đạo là nghề đi họp”.
 
Những người lãnh đạo thích dùng giao tiếp thông qua lời nói để trao đổi thông tin và để ảnh hưởng đến người khác. Những thông tin mới thường được thích hơn thông tin cũ, những thông tin mới thường có được thông qua giao tiếp đối mặt với những người có chúng bao gồm cả những người ở bên trong và bên ngòai tổ chức. Những thông tin nóng hổi và chi tiết thường có được từ giao tiếp đối mặt trong khi đó những báo cáo, hồ sơ, tài liệu luôn tóm tắt và chứa đựng những thông tin cũ.
 
Giao tiếp thông qua lời nói là một phương tiện tốt của quá trình ảnh hưởng như thuyết phục, khuyên nhủ, hoặc truyền cảm nó còn được hỗ trợ bởi những thông tin phi ngôn ngữ như giọng điệu bộ, cử chỉ. Giao tiếp thông qua lời nói còn giúp người lãnh đạo nhận được những thông tin phản hồi ngay lập tức. Hơn nữa, giao tiếp thông qua lời nói còn giúp người lãnh đạo trong việc duy trì và phát triển các quan hệ qua lại giữa các cá nhân. Trong khi giao tiếp người lãnh đạo không chỉ dễ dàng thực hiện điều mình muốn mà còn có thể thảo luận về các vấn đề không liên quan tới việc như gia đình, các vấn đề xã hội nổi lên, đùa giỡn, tiếu lâm… tất cả các họat động này góp phần rất lớn vào viêc duy trì và phát triển những quan hệ hợp tác giúp đỡ cần thiết cho việc hòan thành nhiệm vụ.
                                                                                                          (T.T Sưu tầm)

Banner-bottom