Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 7,575
Hôm qua 15,838
Tuần này 64,075
Tháng này 107,971
Tổng số 101,434,537
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Công việc là khác biệt, đa dạng và không liên tục

Người lãnh đạo phải thực hiện rất nhiều những họat động cụ thể trong một ngày làm việc, số lượng các họat động khác nhau tăng lên ở những cấp thấp và các họat động có thời gian rất ngắn. Mintzbeg đã quan sát họat động của những người lãnh đạo cấp cao và thấy rằng “ hơn một nữa các hoạt động được kết thúc trong 9 phút, và chỉ có một phần mười các họat động là kéo dài hơn 1 giờ”. Nghiên cứu khác của Guest và Ponder chỉ ra rằng phần lớn các họat động của người lãnh đạo cấp thấp chỉ kéo dài trong vòng 2 phút.

Trong một ngày làm việc cụ thể, công việc của người lãnh đạo là rất khác với những người không phải là lãnh đạo. Các hoạt động của người lãnh đạo có xu hướng ngăn ra làm từng đọan, không liên tục và rất khác biệt. Những sự ngắt quãng xảy ra thường xuyên, những cuộc đàm thọai bị cắt ngang, những công việc quan trọng bị đình lại bởi những công việc khẩn cấp và các họat động này luôn đòi hỏi người lãnh đạo phải có một sự thay dổi về phong cách, các trạng thái tâm lý, ứng xử rất khác nhau.

Sự ngắt quãng những hoạt động quản lý thể hiện một sự thật là nhiều  quan hệ được khởi xướng bởi những người khác và như vậy thực chất họat động của những người lãnh đạo là phản ứng hơn là chủ động. Những vấn đề cần giải quyết xảy ra một cách ngẫu nhiên, những người lãnh đạo chọn việc giải quyết một số vấn đề khi họ nhận thức được trong khi đó những vấn đề không được nhận thức thì bị lờ đi hoặc bị gác lại. Luôn luôn có nhiều vấn đề cần giải quyết hơn là khả năng có thể giải quyết chúng của một người lãnh đạo trong một thời gian nhất định vì vậy một số dạng vấn đề có thể nhận được sự chú ý tức thời của nhà lãnh đạo trong khi đó những vấn đề khác bị lờ đi.

Rõ ràng những nhà lãnh đạo khác nhau sẽ quan tâm giải quyết vấn đề rất khác nhau do họ có những cách thức xác định khác nhau về tầm quan trọng của các vấn đề và nguyên nhân gây ra vấn đề. Những người lãnh đạo thường phản ứng với các vấn đề mang tính thúc bách, đòi hỏi hành đông ngay do những sự phê phán, thời hạn, hoặc những mong đợi của lãnh đạo cấp cao hơn hoặc khách hàng. Nếu không có những sức ép này, vấn đề dường như dễ nhận được sự chú ý khi nó được nhận thức là tương tự như những vấn đề đã được người lãnh đạo giải quyết thành công một cách trước đây, khi nó được nhận thức một cách rõ ràng là nghĩa vụ chủ yếu của nhà lãnh đạo và khi người lãnh đạo thấy có những nguồn lực cần thịết cho việc giải quyết vấn đề sẵn có.
Những người lãnh đạo có xu hướng lờ đi hay gác lại những vấn đề khi nó không có những sức ép từ bên ngòai đòi hỏi hành động, những vấn đề phức tạp và rắc rối trong chuẩn đóan, những vấn đề đòi hỏi những nguồn lực và sự hỗ trợ mà không dễ có được.

Nhận thức thông thường về người lãnh đạo là họ thường dành ra rất nhiều trong việc
phân tích các vấn đề kinh doanh một cách cẩn thận và phát triển các kế hoạch rất tỷ mỷ trong việc giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những người lãnh đạo thường dành rất ít thời gian để lập kế hoạch một cách kỹ lưỡng và có suy nghĩ cẩn thận. Các họat động ngắt quãng, gãy khúc và một khối lượng công việc nặng nhọc làm cho những người lãnh đạo khó có thời gian dài không bị ngắt quãng để suy nghĩ một cách nghiêm túc và giải quyết triệt để vấn đề. Những công việc quan trọng thường không được giải quyết một cách thấu đáo ổn thỏa do những công việc khẩn cấp tức thời đòi hỏi phải thực hiện.

Những công việc thường ngày mà nhà lãnh đạo thực hiện tại văn phòng của họ thường là đọc các thư từ, công văn, các báo cáo từ người lãnh đạo cấp dưới, viết báo cáo hoặc bảng ghi nhớ, lướt qua các bài báo và tạp chí… Hơn nữa, những người lãnh đạo thường hướng tới khía cạnh công việc của họ, họ thường có xu hướng chú trọng vào các vấn đề cụ thể, trước mắt hơn là những vấn đề tổng thể hoặc chiến lược.
                                                                                                          (N.H Sưu tầm)

Banner-bottom