Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 8,157
Hôm qua 12,086
Tuần này 20,243
Tháng này 64,139
Tổng số 101,390,678
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Bản chất công việc của nguời lãnh đạo
 
Trong quá trình nghiên cứu về lãnh đạo nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng theo đuổi việc mô tả các đặc tính công việc của người lãnh đạo và xác định những vai trò mà người lãnh đạo thực hiện qua đó để hòan thiện hiệu quả lãnh đạo. Trong chương này chúng ta sẽ xem xét những nghiên cứu xung quanh vấn đề này. 

Bản chất công việc của nguời lãnh đạo: Nhiều nhà nghiên cứu đã sử dụng những phương pháp khác nhau như quan sát, ghi chép, và phỏng vấn công việc khám phá những việc mà người lãnh đạo làm và cách thức mà họ sử dụng thời gian. Những nghiên cứu này đã làm sáng tỏ bản chất của công việc lãnh đạo của những người lãnh đạo trong vị trí chính thức của họ.

Công việc nặng nhọc và căng thẳng: Các nhà nghiên cứu thế giới chỉ ra rằng công việc của một người lãnh đạo là một công việc nặng nhọc. Thông thường thời gian làm việc trung bình của một người lãnh đạo cấp trung và cao là 12 giờ một ngày, thậm chí có những người phải làm tới 16 giờ mà không hết việc. Trong thực tế, rất nhiều người phải đem công việc về nhà để giải quyết.

Sự quá tải về công việc là một trong những đặc tính phổ biến trong việc mô tả lao động của người lãnh đạo. Do đặc tính của công việc lãnh đạo, những người lãnh đạo luôn tìm kiếm các thông tin, phân tích chúng và do đó luôn nghĩ về công việc của mình khi họ ở nhà hoặc thậm chí ngay trong các kỳ nghỉ.

Những người lãnh đạo luôn nhận được những thông tin, những đề nghị, đưa ra các chỉ dẫn, quan hệ và làm việc với rất nhiều người với tính chất quan hệ rất khác nhau như với cấp trên, cấp dưới, đồng sự, những người ở bên ngòai tổ chức. Điều này thể hiện rõ ở tất cả chúng ta trong những phút về người lãnh đạo là những người luôn bận rộn và làm không hết việc.

                                                                               (T.H  Sưu tầm)


Banner-bottom