Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 8,200
Hôm qua 15,838
Tuần này 64,700
Tháng này 108,596
Tổng số 101,435,162
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Tập trung vào người ủng hộ đầu tiên

Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất biết rằng họ không có thời gian để sử dụng tất cả các kỹ năng gây ảnh hưởng. Kể cả khi co thể, điều đó cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, trừ khi họ chỉ cần rất ít người ủng hộ. Các nhà lãnh đạo có kỹ năng thường tập trung vào những người ủng hộ đầu tiên. 

Họ tập trung chú ý vào những người chủ chốt, sự ủng hộ của những người này có ý nghĩa quan trọng đối với đường lối của họ. Họ tìm ra những người có khả năng lôi kéo người khác đi theo và ủng hộ đường lối của họ.

Hãy xác định những người đầu tiên bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

  • Sự ủng hộ của ai mang tính thiết yếu để triển khai chương trình này?
  • Ai có những nguồn lực chủ chốt có thề sử dụng hoặc thu được kết quả?
  • Ai là người dễ thu hút và có thể tin tưởng trong việc kêu gọi sự ủng hộ của người khác?

Trước tiên, hãy xây dựng uy tín với những người mà anh xác dịnh được từ những câu hỏi này. Hãy hình thành một liên minh voi họ và thực hiện những phần việc có thể tác động của họ. Hãy chia sẽ quyền lực với họ. Đừng quên che chở và bảo vệ họ. Hãy làm việc với những người ủng hộ chủ chốt và sau đó mở rộng nổ lực cam kết của anh ra nham ủng hộ tiếp theo.
                                                                                                        (D.A Sưu tầm)

Banner-bottom