Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 7,098
Hôm qua 12,333
Tuần này 88,388
Tháng này 389,451
Tổng số 103,507,319
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Phong cách lãnh đạo
Nghiên cứu hệ thống quản lý của R.likert

 

Sử dụng các công trình nghiên cứu ban đầu ở Michigan làm điểm xuất phát, R.Likert đã tiến hành một số nghiên cứu mở rộng nhằm khám phá thể thức quản lý chung được những nhà quản lý đạt sản lượng cao áp dụng để đối chiếu với thể thức cảu nàh quản lý khác.

 
Nghiên cứu của Kurt Lewin về phong cách lãnh đạo

Kurt Lewin cùng các cộng sự của ông tại trường đại học bagn Iowa đã tiến hành thực nghiệm so sánh ba loại phong cách lãnh đạo Độc đoán , dân chủ, tự do. Đặc điểm của các loại phong cách này như sau:
 
Khái niệm về phong cách lãnh đạo

 

Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi người đó có thể thực hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác theo nhận thức của đối tượng.

 
Các vai trò quyết định

Các vai trò quyết định gồm các yếu tố sau: vai trò khởi xướng, vai trò giữ trật tự, vai trò phân bổ nguồn lực, vai trò thương thảo, Các vai trò được làm rõ như sau.
 
Các vai trò thông tin
 
Các vai trò thông tin gồm các vai trò sau: vai trò giám sát, vai trò cung cấp thông tin, vai trò phát ngôn, các vai trò được làm rõ như sau.
 
Các vai trò tương tác

Các vai trò tương tác gồm các vai trò: v
ai trò người đại diện, vai trò lãnh đạo, vai trò liên lạc. Các vai trò được làm rõ như sau.
 
Vai trò của những người lãnh đạo
 
Vào cuối những năm 1960, Henry Mintzberg đã tiến hành nghiên cứu cẩn thận họat động của các nhà quản trị cấp cao. Đến thời điểm này, nhận thức thông thường trong lý luận và thực tiễn quản trị xem các nhà quản trị là những người suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, xử lý thông tin một cách cẩn thận, có hệ thống trước khi ra quyết định. Những điều ông phát hiện ra đã thách thức các nhận thức thông thường này.
 
Phần lớn sự hoạch định là phi chính thức và mang tính thích ứng

Trong các sách báo về quản trị, họach định luôn được xem như là một quá trình chính thức của các mục tiêu, chiến lược chhính sách, ngân sách từ cấp trên xuống cấp duới trong hệ thống thứ bậc của tổ chức, càng xuống thấp thì kế họach cànng chi tiết càng và cụ thể.
 
Quá trình quyết định là lộn xộn và mang tính chính trị

Nhiều tài liệu về quản trị mô tả các quyết định như là những sự kiện rời rạc ( mỗi lần giải quyết một vấn đề) và được đề ra một cách hợp lý. Những nghiên cứu xung quanh vấn đề này chỉ ra rằng các quyết định quan trọng hếm khi được ra vào một thời điểm mà thường là kết quả rất nhiều hành động được thực hiện mà không có liên quan tới những vấn đề chiến lược rộng lớn.
 
Tương tác đối mặt và giao tiếp thông qua lời nói

Người lãnh đạo có năm cách chủ yếu để đạt tới thông tin cần thiết: những thông điệp viết; những thông điệp qua điện thọai; những cuộc họp định kỳ; những cuộc họp đột xuất; cuộc thăm quan, khảo sát. Những người lãnh đạo luôn thích sử dụng giao tiếp thông qua lời nói để đạt tới những thông tin điện thọai hay cuộc họp.
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 kế > Cuối >>

Banner-bottom